بى عيب زندان پزشکی دادگاه قانونی

بى عيب: زندان پزشکی دادگاه قانونی اختلال روانی اخبار حوادث

قیمت نفت بعد از انتقاد ترامپ از اوپک زیاد کردن یافت

قیمت های نفت که در اوایل وقت دیروز (جمعه) کم کردن پیدا کرده بود، در آخر معاملات روز گذشته به علت انتقاد مدیر جمهوری آمریکا از نقش اوپک در اوج رفتن قیمت این کا..

ادامه مطلب