بى عيب زندان پزشکی دادگاه قانونی

بى عيب: زندان پزشکی دادگاه قانونی اختلال روانی اخبار حوادث

شکار روباه , عکس روز نشنال جئوگرافیک

روباه سفید قطبی جهت لحظه ای ایستاد تا به دنبال غذا بگردد و درست همین لحظه، عالی ترین موقعیت را جهت عکاسی به من داد. عکس روز نشنال جئوگرافیک؛..

ادامه مطلب