بى عيب زندان پزشکی دادگاه قانونی

بى عيب: زندان پزشکی دادگاه قانونی اختلال روانی اخبار حوادث

ترامپ علی رغم سال گذشته مراسم افطار برگزار می کند

یک مقام کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا ماه رمضان امسال یک مراسم افطار را جهت مسلمانان میزبانی می کند.  ترامپ علی رغم سال گ..

ادامه مطلب