بى عيب زندان پزشکی دادگاه قانونی

بى عيب: زندان پزشکی دادگاه قانونی اختلال روانی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تشکیل کمیته‌هایی در فراکسیون امید جهت استیضاح ۵ وزیر کابینه

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که ۵ کمیته جهت استیضاح وزرای راه، رفاه، آموزش و پرورش، کشور و جهاد کشاورزی در این فراکسیون تشکیل شده است است.

تشکیل کمیته‌هایی در فراکسیون امید جهت استیضاح ۵ وزیر کابینه

تشکیل کمیته هایی در فراکسیون امید جهت استیضاح ۵ وزیر کابینه

عبارات مهم : استیضاح

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که ۵ کمیته جهت استیضاح وزرای راه، رفاه، آموزش و پرورش، کشور و جهاد کشاورزی در این فراکسیون تشکیل شده است است.

بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی جلسه صبحگاه امروز شورای مرکزی فراکسیون امید، ۵ کمیته جهت بررسی استیضاح وزرای راه، رفاه، آموزش و پرورش، کشور و جهاد کشاورزی تشکیل شد که ۵ نفر از اعضای فراکسیون در کمیته عضویت دارند و قرار است عملکرد وزرا و موارد استیضاح را بررسی و جمع بندی کنند.

تشکیل کمیته‌هایی در فراکسیون امید جهت استیضاح ۵ وزیر کابینه

وی با بیان اینکه نظرات اعضای فراکسیون امید راجع به استیضاح وزرا متفاوت هست، یادآور شد: اکثریت اعضا بر این توصیه اتفاق نظر دارند که نیاز به تغییراتی در دولت وجود دارد و البته این کار باید در جهت تقویت دولت باشد.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در آخر گفت که بعد از ارائه گزارش کمیته های ۵ گانه، مجمع عمومی فراکسیون امید راجع به استیضاح وزرا به تصمیم نهایی خواهد رسید.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که ۵ کمیته جهت استیضاح وزرای راه، رفاه، آموزش و پرورش، کشور و جهاد کشاورزی در این فراکسیون تشکیل شده است است.

واژه های کلیدی: استیضاح | کشاورزی | آموزش و پرورش | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs